AMBJA s.r.o.
AMBJA s.r.o.
Adámiho 24
841 05 Bratislava

Tel.: +421 949 112 582
IČO: 48212202
DIČ: 2120095076
Čislo účtu: 2943006407/1100
IBAN SK8611000000002943006407

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 104780/B